in.Lab BLOG
поради

Як запровадити технологію BIM в будівельній компанії? Частина 4

🌿Заключна частина серії статей про впровадження BIM у роботу будівельної компанії.
Посилання на першу, другу та третю частини статті.

🍃Етап 8 – підписуйте добре продумані контракти


Перехід на BIM – це виклик не тільки для компаній-виконавців, але й для проектувальників, субпідрядників, постачальників та клієнтів. Тому важливо точно сформулювати очікування та описати зону відповідальності кожного учасника процесу. Крім основного контракту між генеральним підрядником та інвестором, слід врахувати питання, пов'язані з договорами між компанією-виконавцем та постачальниками, проектувальниками та субпідрядниками.

🍃Встановіть точні рамки.
В основі кожного контракту лежить чітке визначення трьох основних тем:
 • Обсяг робіт або послуг, рівень пропрацювання.
 • Час – з графіком виконання робіт чи поставок.
 • Бюджет.

Теоретично це очевидні пункти у кожному контракті. Тим не менш, досі існують проекти, де жоден з пунктів не включають до тексту через впевненість, що постачальник/проектувальник/субпідрядник "знає, що він повинен робити", "робить це не вперше" або "графік" робіт стандартний». Можете додумати самі, чим це закінчується.

🍃Включіть BIM у контракт.
Оскільки у багатьох учасників будівельного процесу може бути мало досвіду роботи з технологією BIM, важливо додати до контракту, окрім вище згаданих пунктів, ще умови, що стосуються BIM:
 • Вимоги до BIM та документації.
 • Рівень відповідальності співробітників та розподіл ризиків.
 • Страхування - на яку суму застрахована компанія у разі помилки.
Інтелектуальну власність - умови та обмеження використання 3D-моделей на різних етапах проекту.

Докладніше про кожен пункт

Вимоги до BIM та документації - повинні бути включені в заздалегідь підготовлений план виконання BIM (BEP) або посібник з BIM. Вимоги разом із описом проекту необхідно викласти якомога зрозуміліше.

Приклад: потрібно підписати договір з компанією, яка постачає опалубні системи. Припустимо, що ми використовуємо у проекті лише 3D-моделі і не робимо жодних креслень. У цьому випадку слід наголосити, що вся документація, необхідна постачальнику для підготовки детальної пропозиції, буде доступна на сервері у вигляді файлів .ifc, і постачальник несе відповідальність за її використання та можливу адаптацію до своєї продукції. Аналогічний пункт додають у договір із субпідрядником - він має взяти на себе відповідальність за використання моделі та забезпечити кваліфікацію своїх співробітників для використання її під час будівництва.

Рівень відповідальності співробітників та розподіл ризиків.
У зв'язку з тим, що з моделлю можуть одночасно працювати багато людей та різні компанії, потрібно встановити чіткі правила щодо відповідальності на проекті. Особливо це стосується роботи з проектувальниками: чи допускається одне конструкторське бюро, яке працює над усім проектом, чи кілька різних бюро, які готують свої моделі?

Домовтесь, хто відповідає за конкретні частини моделі, а хто за основну модель, яка пов'язує решту. Хто їх оновлюватиме і як часто, хто все контролюватиме? Це може бути як генеральний підрядник, так і проектна компанія з необхідними інструментами та досвідом. Основну відповідальність може нести BIM-менеджер від підрядника або проектувальника.
У цьому випадку варто включити положення про те, до якої частини моделі та у який час матимуть доступ відповідні особи чи компанії.

Страхування
Під «страхуванням» мається на увазі не лише те, на яку суму застрахована організація у разі помилки, а й упевненість у тому, що роботу буде виконано відповідно до технології BIM. Тому тут варто передбачити вимоги щодо персоналу, обладнання та технологій. Це можуть бути, наприклад:

 • Присутність BIM-менеджера від субпідрядника протягом XX днів на тиждень на будівельному майданчику.
 • Участь у щотижневих координаційних нарадах з 3D-моделі.
 • Надання виконавчої документації у файлах .ifc не пізніше 2 тижнів після виконання робіт.
 • Наявність "BIM-кіоску" на будівельному майданчику та забезпечення необхідним ПЗ виконробів/керівників робіт.

Ключовим у цьому пункті є включення договірних штрафів, тобто суму, яку компанія має сплатити, якщо вона не виконає свої умови у встановлений термін. Без фінансових наслідків дуже складно змусити інші організації адаптуватися до нового підходу до роботи.

Інтелектуальна власність.
Над одним проектом може працювати багато дизайнерів із різних, як правило, конкуруючих компаній. Раніше доступ до креслень та всієї паперової документації (або .pdf) мали лише певні компанії чи приватні особи. Підрядникам же давали тільки, наприклад, план будівлі, план розміщення та підключення пристроїв та якийсь опис.

При використанні технології BIM на «Рівні III», де вся інформація міститься в одній моделі, кожен співробітник, який виконує навіть відносно невеликі роботи на будівельному майданчику, має доступ до інформації про весь проект. Це також стосується детальних технічних рішень, включаючи інформацію про постачальників.

На жаль, навіть у міжнародній практиці питання інтелектуальної власності та авторського права не зовсім виразні. Тому рекомендується уточнювати умови та обмеження використання 3D-моделей на різних етапах проекту та надавати лише необхідну інформацію людям чи компаніям.


🍃Етап 9 – залучайте всіх необхідних фахівців


🍃Спільна мета та комунікація.
Ми можемо розділити учасників проекту (або просто організації та осіб, які мають прямий чи непрямий вплив на проект) на внутрішніх (тих, хто знаходиться всередині нашої організації), зовнішніх (тих, хто поза нею) та клієнта. Наприклад, до виконавчої компанії нам необхідно включити: менеджера з контракту, керівника будівництва, робітників, контролерів, інженерів з будівництва, інженера з охорони праці та техніки безпеки, а також людей, які не завжди працюють безпосередньо над проектом, наприклад команди, відповідальні за тендер, підготовку до роботи, маркетинг та HR. У свою чергу зовнішніми зацікавленими сторонами є, наприклад, проектувальники, субпідрядники, постачальники, екологічні організації або місцеві органи влади.

Як бачимо, залучених до проекту сторін може бути багато. З точки зору роботи з BIM-технологіями важливо якнайшвидше залучити потрібних людей з обраної організації. Насамперед потрібно чітко визначити та донести мету, якої ви хочете досягти за рахунок використання BIM. З кожною задіяною особою робота вибудовуватиметься по-різному.

Припустимо, у вас контракт на проектування та будівництво в якості генерального підрядника. У цьому випадку ви:
 1. Залучаєте проектувальників на ранній стадії та спільно визначаєте сферу застосування BIM.
 2. Зв'язуєтесь з клієнтом, щоб організувати зустріч з BIM і повідомити, як проходитиме ваше співробітництво і як клієнт буде залучений до роботи.
 3. Паралельно ведете переговори з постачальниками та субпідрядниками - повідомляєте, які умови щодо BIM вони мають виконати, щоб укласти з вами контракт та працювати над проектом.

Розуміння спільної мети та мотивація інших до її досягнення безпосередньо впливають на успіх усього проекту. Тому важливо надавати потрібну інформацію потрібній людині у правильний час.

🍃Регулярні зустрічі.
Незважаючи на те, що іноді всі ми скаржимося на надто велику кількість нарад, є такі, без яких важко обійтися. Наприклад, на зустрічі із запуску проекту всі учасники отримують базові дані про нього, формують загальне розуміння завдань, цілей та відповідальності. Не варто недооцінювати і сам факт знайомства один з одним, тому що в майбутньому ви досить багато працюватимете з цими людьми.

Рекомендуємо провести наступні стартові зустрічі:
 • Всередині вашої компанії – щоб усі учасники проекту могли обмінятися знаннями та пропозиціями.

 • З проектувальниками – з ними, наприклад, можуть контактувати ваші менеджери з проектування та будівництва.

 • BIM-зустріч із клієнтом – навіть якщо такої вимоги немає, варто запросити інвестора на зустріч із проектувальниками та ключовими людьми. Зустріч має дати розуміння використання методології BIM у проекті та всіх пов'язаних з цим процедур, проблем та можливостей.

 • З постачальниками та субпідрядниками — це невеликі зустрічі окремо з кожною компанією, що дозволяють передати інформацію про проект, можливі проблеми, а також обговорити принципи співпраці.

 • Також необхідно запланувати координаційні зустрічі між фахівцями різних напрямків та окремі зустрічі щодо проектування на ранній стадії проекту.


🍃Етап 10 - визначтесь та будьте послідовні


🍃Будьте готові зіткнутися з реальністю.
Часто після виконання описаних вище пунктів відбувається зіткнення з дійсністю. Виявляється, що ПЗ має обмеження, субпідрядники і постачальники, як і раніше, хочуть креслення, а проектувальник не створює 3D-документацію швидше, ніж традиційні креслення.

Крім того, досі поширена думка, що без креслень будувати не можна. Скептики тільки й чекають на якусь колізію чи помилку, аби лише вказати, що "цей BIM не вирішує проблем і не треба вкладатися в те, що не працює". На жаль, такі реалії – люди «опираються змінам».

У книзі "Switch: How to Change Things When Change Is Hard" є цікавий уривок: "За відсутності серйозної загрози співробітники продовжуватимуть робити те, що робили завжди". "Лідери, що пропонують зміни, яких вимагає час мають переконати людей, що організація справді на смертному одрі — або, принаймні, що потрібні радикальні зміни, якщо організація хоче вижити й процвітати».

Наберіться терпіння і підготуйте вагомі аргументи, щоб переконати навіть найстійкіших консерваторів. Слід постійно підкреслювати, що BIM - це не якась майбутня ідея, а вже "зараз". І або компанія пристосується до нової реальності, або стане неконкурентоспроможною і доведеться її закрити. У той же час, будьте відкриті для діалогу.

🍃Постійно вдосконалюйтесь.
На цьому наголошують багато систем управління. Наприклад, «Бережливе управління» (Lean Management), де «прагнення досконалості» один із принципів та умов збереження впроваджених удосконалень.

В контексті BIM це означає отримання досвіду від поточних процесів та їхню постійну оптимізацію. Тут ключове слово – «Практика». Якщо щось не працює, хоча теоретично виглядає відмінно, це слід змінити.

Прикладом може бути робота з однією платформою CDE або базою даних, яка насправді має деякі недоліки - наприклад, не дозволяє отримати доступ до моделей з BIM-кіосків або планшетів. У цьому випадку слід протестувати інше, якісніше рішення, яке дозволить повною мірою використовувати можливості BIM.

🍃Будьте послідовні у тому, що робите.
У повсякденній роботі ви можете стикатися з людьми, які просять "зробити виняток" і не використовувати BIM або просто не повідомляють, що не працюють у такій технології, і тим самим вас підводять.

Для того, щоб ви могли підготуватися до такого варіанту подій, автор статті дає приклади ситуацій із власної практики:

 • Ситуація 1
Субпідрядник/постачальник запитує креслення у форматі .pdf або .dwg, щоб підготувати свою пропозицію. Він стверджує, що він не має програмного забезпечення для відкриття файлів .ifc. Зрозуміло, що це можна зробити в багатьох безкоштовних 3D-браузерах або програмах, однак він не хоче брати на себе відповідальність за завантаження всіх необхідних даних. Просто тому, що він не має досвіду і він боїться, що може щось упустити.
Варіант вирішення:
Будьте послідовні та надайте тільки 3D-моделі + будь-який необхідний опис чи ескізи. Якщо не цей постачальник, то буде інший. Якщо ви хочете підписати контракт з конкретною компанією, з якою у вас хороші відносини, можна запропонувати кілька годин навчання їхніх співробітників і показати, як працювати з BIM.

 • Ситуація 2
Субпідрядник погоджується на все, аби отримати контракт, а після його підписання з'ясовується, що він не має ні досвіду, ні інструментів для виконання робіт у BIM-технології.
Варіант вирішення
Тут немає іншого вибору, крім як попросити його виконати умови контракту, і якщо це с  спрацює, накласти нього контрактні штрафи. Зрештою, якщо нічого не допомагає, доведеться розірвати договір та шукати іншу компанію. Звичайно, теоретично все це виглядає легко, але на практиці всі розуміють, які великі наслідки може мати така ситуація для проекту.

Ми повинні пам'ятати, що BIM – це лише інструмент, який ми повинні адаптувати до власних потреб. Тому, впроваджуючи нову технологію до нашої організації, давайте почнемо з пошуку відповідей на наступні питання:
 • Для чого нам потрібен BIM і чого ми хочемо досягти, використовуючи його?
 • Що є нашим пріоритетом?
 • Як ми можемо, використовуючи цю технологію, розвивати себе та нашу компанію, щоб зрештою заощадити час, гроші та бути більш конкурентоспроможними на ринку?