Публічна оферта
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Справжній Публічний договір (далі - Оферта, договір) являє собою офіційну пропозицію «Виконавця» на сайті http://inlab-school.com/, з надання Інформаційних послуг юридичним та / або дієздатним фізичним особам (далі - Замовник) на перерахованих нижче умовах шляхом надання інформації через онлайн вебінар - спеціальної форми передачі інформації, оффлайн семінар - спеціальної форми передачі інформації, спрямованої на придбання Замовником додаткових знань, умінь і навичок у певній сфері діяльності в результаті використання Замовником особливих заходів, визначених ним на свій розсуд, або відчуження на користь Замовника тренінгу в запису - за встановлену плату.

1.2. Ухвалення (акцепт) даної Оферти означає повне і беззастережне прийняття Замовником всіх умов без будь-яких винятків і / або обмежень і прирівнюється відповідно до ч. 2 ст. 642 Цивільного кодексу України (далі ЦК України) до висновку сторонами двостороннього письмового договору на умовах, які викладені нижче в цій Оферті.

1.3. Даний Публічний договір на надання інформаційних послуг (Оферта) вважається укладеним (акцептованою) з моменту заповнення Замовником реєстраційної форми (Google Form чи інш.) на Сайті Виконавця і надходження грошових коштів Замовника на розрахунковий рахунок Виконавця.

1.4. Виконавець і Замовник надають взаємні гарантії своєї право- та дієздатності необхідні для укладення та виконання цього Договору на надання Інформаційних послуг.

2. ВИЗНАЧЕННЯ І ТЕРМІНИ

2.1 З метою цієї Оферти нижченаведені терміни вживаються в такому значенні:

Оферта - справжній публічний договір на надання інформаційних послуг.

Сайт - інтернет-сайт http://inlab-school.com/ використовуваний Виконавцем на правах власності або інша онлайн-платформа, яку Виконавець буде використовувати згідно відповідного Договору.

Інформаційні послуги - будь-які послуги Виконавця, види і вартість яких визначена на Сайті, з надання обмеженого доступу Замовника до Сайту чи платформи відповідно до умов оферти для участі в тематичних тренінгах в форматі вебінарів, супутніх їм семінарах в форматі вебінарів, а також інформаційних послуг Виконавця з надання за плату мультимедійних курсів-тренінгів (тренінги в запису), і супутніх інформаційних послуг Виконавця в формі консультацій, за допомогою використання безкоштовного програмного забезпечення з закритим кодом, що забезпечує шифрований голосовий зв'язок і відеозв'язок через Інтернет між комп'ютерами (VoIP), використовуючи технології пірінгових мереж (Webinar-консультації), або консультаційних послуг в іншій формі. Форма і необхідність надання супутніх інформаційних послуг визначаються Виконавцем самостійно.

Акцепт оферти - повне і беззастережне прийняття оферти шляхом здійснення дій по 100% або 50% попередній оплаті Інформаційної послуги.
Виконавець - ФОП Цуман К.М. або інше фізичного та / або юридична особа, яка має право надати Інформаційні послуги Замовнику на умовах цієї Оферти.

Замовник - особа, яка здійснила Акцепт оферти на викладених в ній умовах.

Договір на надання інформаційних послуг (далі - Договір) - договір між Замовником та Виконавцем на надання Інформаційних послуг, який укладається як Акцепту цієї Оферти.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Предметом цієї Оферти є оплатне надання Замовнику Інформаційних послуг силами Виконавця відповідно до умов цієї Оферти шляхом надання Інформаційних послуг в інтерактивному (онлайн) форматі та / або в оффлайн форматі за винагороду, що виплачується Замовником Виконавцю, або надання Замовнику відеозапису вебінару за плату.

3.2. Вартість кожного виду Інформаційної послуги встановлюється на Сайті Виконавця. Даний договір на надання інформаційних послуг вважається укладеним з моменту надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

3.3. Платежі за цим договором здійснюється одним із способів пропонованих Замовнику, в тому числі при натисканні кнопки «Оплатити», які включають в себе:
- оплата через платіжні термінали або інтернет-банкінг;
- оплата на розрахунковий рахунок Виконавця через банк;
- іншими способами за попереднім погодженням з Виконавцем.

4. УМОВИ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

4.1. Виконавець надає обмежений доступ Замовнику до Інформаційної послуги, розміщеної на Сайті, передає запис вебінару або надає доступ в закриту зону сайту, шляхом передачі паролів доступу, за умови 100% передоплати цієї послуги.

4.2. Види і способи оплати кожного виду Інформаційної послуги вказуються на Сайті.

4.3. При бажанні, Замовник може скористатися послугою Розстрочка оплати (по етапах програми) Інформаційних послуг. Додаткова інформація про дану послугу вказана на сторінках Сайту. В такому випадку прийняття оферти Замовником відбувається з моменту оплати їм першого платежу.

4.4. Участь у вебінарі підтверджується заповненням Замовником відповідної заявки на участь та внесенням оплати одним із способів, зазначених на Сайті. Посилання на участь у вебінарі надаються Замовнику шляхом їх направлення на адресу електронної пошти Замовника, зазначеної ним при заповненні заявки на отримання Інформаційних послуг шляхом участі в онлайн вебінарі.

4.5. У разі, якщо протягом 2 робочих днів Замовник по тій або іншій причині не отримав доступу до Інформаційної послуги, йому необхідно звернутися в службу підтримки Виконавця за адресою: inlabschool@gmail.com

4.6. Виконавець зобов'язується надати Замовнику Інформаційну послугу шляхом організації та проведення вебінару в термін, зазначений на Сайті, або шляхом надання Замовнику доступу до закритої зони Сайту з моменту надходження грошових коштів на рахунок Виконавця.

4.7. Справжня оферта має силу акта про надання послуг. Приймання проводиться без підписання відповідного акта.

4.8. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі без повернення внесеної плати, в разі порушення ним правил поведінки під час вебінару. Зазначеними порушеннями є: розпалювання міжнаціональних конфліктів, образа учасників тренінгу, ведучого, відхилення від теми тренінгу, реклама, нецензурні висловлювання і т.п.

4.9. Виконавець залишає за собою право анулювати участь Замовника в вебінарі в разі встановлення факту передачі їм реквізитів для участі у вебінарі третім особам, поширення Замовником інформації і матеріалів, отриманих ним у зв'язку з участю в вебінарі, третім особам за плату або безоплатно. Використання Замовником інформації і матеріалів, отриманих в результаті отримання Інформаційних послуг, допускається тільки в особистих цілях і для особистого використання Замовника.

4.10. Після закінчення навчання повторно посилання доступу до уроків надаються на безтерміновій основі.

5. РЕЄСТРАЦІЯ ЗАМОВНИКА НА САЙТІ

5.1. Надання Замовнику Інформаційної послуги можливо за умови заповнення реєстраційної форми на Сайті через кнопку Записатись заповнюючи реєстраційну форму ( на платформі Google Form чи інш.). Реєстраційна форма повинна містити прізвище, ім'я Замовника, адреса його електронної пошти, телефон, посилання на сторінки соцмереж, та інш..

5.2. Замовник несе відповідальність за конфіденційність даних та використання їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику. При встановленні Замовником фактів нецільового використання інформації, він зобов'язується в найкоротші терміни повідомити про цю обставину службу підтримки Виконавця за адресою: inlabschool@gmail.com

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ

6.1. Виконавець зобов'язується надавати Замовнику цілодобовий доступ до платформ з записами з використанням облікового запису (Google) Замовника.

6.2. Виконавець в процесі надання Інформаційної послуги у вигляді онлайн вебінару бере на себе обов'язки з технічного супроводу трансляції онлайн-вебінару.

6.3. Виконавець несе відповідальність за зберігання і обробку персональних даних Замовника, забезпечує конфіденційність цих даних в процесі їх обробки і використовує їх виключно для якісного надання Інформаційної послуги Замовнику.

6.4. Виконавець гарантує надання Замовнику повної і достовірної інформації про наданої послуги на його вимогу.

6.5. Виконавець залишає за собою право в будь-який момент змінювати дату проведення вебінару, і \ або кількість інформації (занять) у курсі вебінару (може змінюватися до 5% в односторонньому порядку), попередньо повідомивши Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, шляхом направлення повідомлення на електронну пошту Замовника.

6.6. Виконавець має право змінювати тривалість вебінару і / або умови цієї Оферти в односторонньому порядку без попереднього повідомлення Замовника, публікуючи зазначені зміни на Сайті, не пізніше 5 календарних днів з дня їх внесення (прийняття).

6.7. Виконавець має право продовжити терміни проведення вебінару, повідомивши про це Замовника не пізніше трьох календарних днів з моменту прийняття такого рішення, на термін, що не перевищує 30 календарних днів.

6.8. Виконавець має право заблокувати обліковий запис Замовника в разі порушення ним правил вебінару, зазначених в п. 4.8. даної Оферти без повернення внесеної плати.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЗАМОВНИКА

7.1. Замовник зобов'язаний надавати достовірну інформацію про себе в процесі реєстрації на платформі (Google Form). Замовник несе відповідальність за достовірність інформації, такої інформації.

7.2. Замовник зобов'язується не відтворювати, не повторювати, не копіювати, не продавати, а також не використовувати в яких би то не було цілях інформацію і матеріали, що стали йому доступними в зв'язку з наданням Інформаційної послуги, за винятком їх особистого використання.

7.3. Замовник зобов'язаний підтримувати в справному технічному стані обладнання та канали зв'язку, що забезпечують йому доступ до Сайту, входити на платформу під своїм акаунтом одночасно тільки з одного персонального комп'ютера. Виконавець не несе відповідальності за ненадання (неякісне надання) Інформаційної послуги з причин, не залежних від Виконавця (в т.ч. через невиконання п. 7.1 даної Оферти).

7.4. Замовник користується всіма правами споживача відповідно до чинного законодавства України, що регулює відносини за відплатним надання послуг.

7.5. Замовник у разі надання йому послуги неналежної якості має право скористатися правами, передбаченими ст. 8 Закону України «Про захист прав споживачів», виключно у випадках, коли порушення його прав сталося з вини Виконавця і при доведеності зазначеної обставини.

7.6. Всі претензії щодо якості наданої Інформаційної послуги повинні направлятися Замовником на адресу Виконавця за допомогою листа на електронну пошту inlabschool@gmail.com Термін розгляду претензії Замовника Виконавцем складає 30 (тридцять) днів (в тому числі претензій, що містять вимогу про повернення грошових засобів) з моменту надходження претензії на адресу Виконавця, після закінчення якого Виконавцем приймається одне з таких рішень: 1) про незгоду з претензією і про відмову в поверненні коштів, або 2) про згоду з Претензіей і про задоволення вимоги про повернення коштів.

7.7. У разі прийняття рішення Виконавцем про повернення грошових коштів, Грошові кошти повертаються Замовнику шляхом їх: зарахування на рахунок Замовника в платіжних системах Liqpay, кредитну карту, особистий рахунок або інші реквізити узгоджені сторонами. Всі повернення грошових коштів здійснюються за умови спрямування Замовником на адресу Виконавця заяви за формою, яке буде вислано Замовнику листом по електронній пошті. Сторонами беззастережно приймається, що остаточне рішення про спосіб повернення грошових коштів залишається в кожному конкретному випадку на розсуд Виконавця. У разі повернення коштів на рахунок Замовника у банку або на рахунок Замовника в платіжній системі, заповнену заяву на повернення грошових коштів з підписом Замовника за формою в відсканованому електронному вигляді треба надіслати електронною поштою Виконавцю (допускаються наступні формати файлу: gif, jpeg, pdf) . Заява на повернення Грошових коштів повинно містити в обов'язковому порядку відомості про рахунок Замовника, комерційної організації (банку), де зберігається рахунок, її адресу. У разі відсутності в заяві необхідних відомостей, необхідних для здійснення повернення коштів Виконавець не гарантує термінів, зазначених у п. 7.8.

7.8. Грошові кошти зараховуються на рахунок в банку, зазначений Замовником, протягом 30-ти календарних днів з моменту, коли Виконавець отримав підписану і відскановані заяви Замовника за формою. Фінансовий документ, що підтверджує внесення грошових коштів Виконавцем на рахунок Замовника, є доказом виконання Виконавцем обов'язків щодо повернення грошових коштів Замовнику, що беззастережно приймається сторонами.

7.9. Своєчасно проводити оплату Послуг за даною угодою у встановлені терміни.

7.10 Забезпечити технічні можливості для отримання Послуг, що надаються дистанційно (доступ в мережу Інтернет, прийнятну швидкість передачі даних і т.д.).

7.11 У разі, якщо у встановлений термін необхідні паролі доступу не було надано, Замовник зобов'язується звернутися до служби підтримки Виконавця за адресою: inlabschool@gmail.com

7.12 Дотримуватися Правил, інструкцій Виконавця і дотримуватись умов цього договору.

7.13 Виконувати домашні завдання за навчальною програмою, надавати звіти по ним на перевірку у встановлені терміни, виконувати рекомендації з доопрацювання (зміни) протягом встановлених строків.

7.14 Самостійно стежити за всіма оновленнями і змінами інформації, що надходить від Виконавця по цьому договору.

7.15 Надати Виконавцю актуальну і достовірну інформацію, необхідну для отримання інформаційних та навчальних матеріалів, а також для оперативного зв'язку в рамках надання послуг за цим договором, а саме: прізвище та ім'я, діючу поштову скриньку, контактний телефон.

7.16 Дотримуватися правил поведінки на навчальних заходах і проявляти повагу до Виконавця, іншим учасникам навчальної програми.

7.17 Не здійснювався запис, не поширювати (публікувати, розміщувати на Інтернет-сайтах, копіювати, передавати або перепродувати третім особам) в комерційних чи некомерційних цілях надається Виконавцем Замовнику інформацію і матеріали в рамках цього договору, створювати на її основі інформаційні продукти з метою отримання комерційної прибутку , а також використовувати цю інформацію будь-яким іншим чином, крім як для особистого користування.

7.18 Не використовувати отриману від Виконавця інформацію та матеріали, включаючи (без обмеження) з метою створення подібного і / або конкурентного продукту або сервісу або з метою отримання комерційної або фінансової вигоди, а так само не організовувати або проводити власні навчальні продукти на базі тренінгів (вебінарів і т .п.) Виконавця.

7.19 Не передавати третім особам і забезпечувати конфіденційність паролів доступу до особистого кабінету в закритому розділі сайту, ключів доступу до матеріалів і в спеціальне ПЗ, яке використовується для організації Виконавцем послуг за цим договором, а також забезпечити конфіденційність посилань на перегляд записів вебінарів, отриманих від Виконавця по цьому договором.

7.20 Не розміщувати на сайті персональні дані третіх осіб без їх згоди, в тому числі домашні адреси, телефони, паспортні дані, адреси електронної пошти.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1 Виконавець і Замовник, беручи до уваги характер наданої послуги, зобов'язуються в разі виникнення суперечок і розбіжностей, пов'язаних з наданням Інформаційної послуги, застосовувати досудовий порядок врегулювання спору. У разі неможливості врегулювання спору в досудовому порядку, сторони мають право звернутися до Українського суд.

8.2 За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цією Офертою, сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України.

9. ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПОСЛУГИ

9.1. Замовник, приймаючи умови цієї Оферти, приймає на себе також ризик неотримання прибутку і ризик можливих збитків, пов'язаних з використанням знань, умінь і навичок, отриманих Замовником під час надання Інформаційної послуги.

9.2. Гарантуючи успішність застосування отриманих знань, умінь і навичок, а також отримання Замовником Інформаційної послуги певного прибутку (доходу) з їх використанням (реалізацією) у певному або невизначеному майбутньому, Виконавець не несе відповідальності за неотримання прибутку (доходу), отримання прибутку (доходу) нижче очікувань Замовника, а також за прямі і непрямі збитки Замовника, оскільки успішність використання Замовником отриманих знань, умінь і навичок залежить від багатьох відомих і невідомих Виконавцю факторів: цілеспрямованості, працьовитості, завзятості, рівня інтелектуального розвитку, творчих здібностей Замовника, інших його індивідуальних якостей і персональних характеристик, що приймається обома сторонами.

9.3. Виконавець в ході надання Інформаційної послуги має право вимагати у Замовника виконання «домашніх завдань» - певних дій Замовника, що плануються і доручених Виконавцем, що дозволяють Виконавцю перевіряти і переконуватися в засвоєнні Замовником інформації, отриманої в ході проведення онлайн-вебінару, коли купують досвід вирішення конкретних завдань в рамках теми вебінару, оцінки рівня здібностей Замовника, а також для інших цілей Виконавця. «Домашні завдання» направляються Замовнику за допомогою електронного зв'язку: на електронну пошту або іншим способом, обговорюються окремо в кожному випадку.

9.4. Невиконання або неналежне виконання Замовником «домашніх завдань» є для Виконавця підставою для відмови в поверненні коштів, сплачених Замовником Виконавцю, чим би не обгрунтовувалася вимога Замовника, що беззастережно приймається сторонами.

9.5. Прийом до розгляду претензій Замовника з вимогою про повернення коштів припиняється після закінчення 14 (чотирнадцяти) календарних днів з моменту початку вебінару (тобто отримання паролів доступу до закритої зони сайту, де знаходяться записи тренінгу), що беззастережно приймається сторонами. Для деяких курсів та тренінгів даний термін може бути скорочений Виконавцем до 7 (семи) календарних днів, про що Виконавець зобов'язаний явно сповістити Замовника перед набуттям ним даного тренінгу або курсу. Інший спосіб продовження гарантованого терміну повернення коштів неможливий і суперечить цій Оферті.

9.6. Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг вказані на сайті http://inlab-school.com

9.7. Умови гарантійних термінів з надання Інформаційних послуг втрачають силу при перекладі з одного курсу навчання на інший.

9.8. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів, внесених в якості оплати за вебінар у записі, за винятком виробничого браку і інших механічних пошкоджень, що виникли не з вини Замовника і до передачі йому цифрового оптичного носія з записом вебінару, Виконавцем не розглядаються.

9.9. Претензії з вимогою про повернення грошових коштів повинні бути спрямовані Виконавцю не пізніше, ніж за добу до закінчення гарантійного терміну. Інші претензії з вимогою про повернення коштів Виконавцем розглядатися не будуть.

10. Форс-мажор

10.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), що виникли після укладення цього Договору та унеможливили виконання зобов'язань відповідно до умов цього Договору. До таких обставин зокрема, але не обмежуючись, відносяться надзвичайні ситуації техногенного, природного або екологічного характеру, аварії в системах електропостачання, руйнування цих систем, викликані, зокрема, землетрусами, повенями, ураганами і т.д., тривала відсутність електроенергії та інтернету з незалежних від сторін причин, військові дії, заколот, страйк, масові заворушення, безлади і інші протиправні дії, а також стан здоров'я Виконавця (і \ або ведучого вебінару), повінь, пожежа, антитерористичні операції, землетрус і інші стихійні лиха, війна, військові дії, неконтрольовані, протиправні дії і акти вандалізму третіх осіб, революційні дії, громадські заворушення, акти або дії органів державного управління, прийняття законних або підзаконних актів, які прямо впливають на можливість виконання сторонами умов цього договору, і будь-які інші надзвичайні обставини.

10.1. Договору, термін виконання зобов'язань за цим Договором відсувається на період часу, протягом якого діяли ці обставини і їх наслідки.

10.2. Сторони домовилися, що в разі виникнення обставин, передбачених п.

10.3. Якщо форс-мажорні обставини та їх наслідки продовжують діяти більше шести місяців, сторони в найкоротші терміни повинні провести переговори з метою виявлення прийнятних для обох Сторін альтернативних способів виконання умов цього Договору та досягнення відповідних письмових домовленостей.

11. Інші положення

11.1. Замовник гарантує, що всі умови оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі, без будь-яких умов, вилучень і застережень.

11.2. У разі, що не врегульований цим Договором, Сторони зобов'язуються керуватися нормами, встановленими чинним законодавством України.

11.3. Виконавець за цим Договором є ФОП Цуман К.М. і \ або особа, яка має право на надання таких Інформаційних послуг.

11.4. До даного договору застосовується законодавство України.

11.5. Сторони дають один одному згоду на обробку та зберігання персональних даних, які стають відомими їм у зв'язку з укладенням цього Договору, в межах, в яких це необхідно відповідно до вимог чинного законодавства України.