in.Lab BLOG

Що таке CDE, BEP, EIR?

🌿Щоб використовувати BIM максимально ефективно, застосовують певні документи, які допомагають систематизувати всі етапи проєктувального процесу.

Навіть якщо ви жодного разу не стикалися з цими документами, є сенс розібратися хоча б для загального розуміння, які вони є і для чого використовуються.

CDE (Common Data Environment - Середовище Загальних Даних) - простір для зберігання даних (це може бути, наприклад, сервер у вас в офісі або хмарне сховище). У цьому "місці" зберігатиметься інформація про ваш проєкт (наприклад, бібліотеки сімейств, шаблони файлів). До CDE мають доступ усі учасники проєктування та будівництва + за домовленістю інші проєктні компанії, служба замовника, підрядні організації тощо.

Усі учасники процесу проєктування зобов'язані дотримуватися прописаних правил і регулярно (згідно з вимогами) оновлювати інформацію щодо своєї частини проєкту в CDE.
Для великих проєктів прописувати і використовувати правила роботи з CDE критично важливо, тому що ми пам'ятаємо, що BIM-модель - це, по суті, база даних, до якої ми спочатку вносимо інформацію (під час створення проєкту), а потім витягуємо (креслення, специфікації). Так ось, якщо інформацію внести хаотично, потім буде складно (або неможливо) коректно її витягти.

Детальніше з прикладами про CDE можна почитати тут

Крім CDE важливо описати правила роботи проектних груп – це

виробляється у двох документах EIR та BEP.

EIR (Employer Information Requirement - Інформаційні Вимоги Замовника) - документ, у якому описуються вимоги замовника до вас (проєктної компанії) щодо створення BIM-моделі проєкту (наприклад, повні вимоги щодо деталізації моделі). Простіше кажучи, це ТЗ на BIM проєктування від замовника.
Основна мета EIR - описати вимоги до інформації і те, як нею керувати в конкретному проєкті. EIR по суті відображає, що хоче отримати замовник: яку інформацію, на яких етапах і в якому форматі;

EIR часто оформлюють як додаток до технічного завдання на проєктування (додаток до договору);

Зверніть увагу, що в договорі вимоги замовника можуть бути не тільки під абревіатурою EIR, а й під іншими назвами, наприклад:
  • стандарт інформаційного моделювання;
  • технічне завдання на створення інформаційної моделі;
  • технічне завдання на BIM;
  • вимоги замовника до інформаційної моделі тощо.

Докладніше про те, які вимоги можуть бути в EIR можна почитати тут
Шаблон EIR можна завантажити тут

Якщо EIR містить побажання замовника, то BEP відображає,

як має бути вибудувана робота всіх учасників проєкту і які

мають бути використані при цьому інструменти.

BEP (BIM Execution Plan - Виконавчий план BIM-проєкту) - документ, у якому описується план реалізації BIM-проєкту. Простіше кажучи, це інструкція для проєктувальника. У цьому документі можуть бути прописані правила для процесу проєктування (наприклад, структура і назви папок і файлів). Саме це дає змогу уникнути хаосу для коректного вилучення даних із проєкту. Також у BEP прописуються правила (чек-листи), за якими проєкт буде перевірятися, - це важливий "орієнтир" для проєктувальника.

Подивитися приклад BEP, можна в Pre-appointment and Delivery Team’s BIM Execution Plan (BEP)
Guidance тут
Шаблон BEP можна подивитися тут

І, нарешті, останнім розглянемо BIM документ, про який

ви, найімовірніше, вже неодноразово чули :)

BIM-стандарт - це документ, у якому описано вимоги до процесу інформаційного моделювання будівлі. На відміну від інших документів, він не прив'язаний до конкретного проєкту. Його завдання - загальна стратегія, яка регламентує роботу учасників процесу проєктування з урахуванням програмного забезпечення, яке було обрано для створення BIM моделі. Саме BIM-стандарт буде тим документом, за допомогою якого всі учасники BIM-проєкту (замовник, проєктна організація, організації будівельного підряду, експлуатуючі організації) вибудовуватимуть діалог між собою.

*Тепер ще раз уточнимо, що всі вимоги, пов'язані з розробленням конкретної BIM-моделі для конкретного проєкту, містяться не в стандарті, а у виконавчому плані проєкту - BEP.

Детальніше з структурою BIM стандарту можна ознайомитись тут
Проєкт національного BIM стандарту України
Які ще моменти варто мати на увазі на майбутнє?

  • Оскільки EIR часто є додатком до договору, його приймають як офіційний документ. Водночас BEP розробляють уже після підписання договору. У підсумку "універсально" розроблений EIR може не відповідати BEP, розробленому з урахуванням потреб конкретного проєкту. Але договір є договір, і проєктувальники найімовірніше не зможуть нічого змінити у вимогах замовника. Таким чином, бувають ситуації, коли проєктувальникам доводиться розробляти модель із вищим рівнем деталізації (LOD), ніж цього вимагає проєкт.
*Можна формувати BEP для подання пакета документів для участі в тендері або конкурсі. Заздалегідь підготовлений BEP може показати замовнику вашу компетентність у питаннях, пов'язаних із BIM-технологіями.

  • Іноді різні документи можуть містити ідентичний, дублюючий або навіть такий, що суперечить набору вимог та інформації. Це виникає через "універсальність" документів, які використовують деякі компанії. Ще однією причиною можуть бути одні й ті самі фахівці, які розробляють такі документи для різних компаній (іноді використовуючи одні й ті самі загальнодоступні джерела). У результаті це може призвести до проблем під час здачі підсумкової моделі, тому краще такі моменти усувати "на березі".
У статті використано фрагменти робіт і статей Autodesk Knowledge Network, Олексія Бабіна, Альберта Суміна, bimlab.